company logo / KAYTTOEHDOT JA EVASTEET

KÄYTTÖEHDOT JA EVÄSTEIDEN KÄYTTÖTIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Tämä on Pasiina Oy:n (jäljempänä yritys) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 04.05.2018. Viimeisin muutos 04.05.2018.

Tässä selosteessa käsitellään miten yritys käyttää, luovuttaa ja tallentaa henkilötietojasi. Tätä selostetta sovelletaan tilanteissa, joissa asiakas ostaa yrityksen tarjoamia tuotteita, asioi yrityksen kanssa tai on muuten tekemisissä yrityksen kanssa, esimerkiksi vieraillessaan verkkosivuilla tai yrityksen myyntipisteellä. Tietosuojaselostetta sovelletaan myös silloin, kun henkilötietoja käytetään yrityksen verkkokaupan asiakastilin käyttöön liittyen.

Varmistaaksemme henkilötietojen turvallisen käsittelyn, kerromme tässä selosteessa, miten tietojen käsittely toteutuu voimassa olevan henkilötietolain ja GDPR tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä

 • Toiminimi: Pasiina Oy
 • Aputoiminimet: Lappi-Hunaja / Arktischer-Honig Finnland / Polar-Honey Finland
 • Osoite: Sahamäentie 25, 27230 Lappi, Suomi
 • Email: lappihunaja@lappi-hunaja.fi, Puh. +358 (0)44 557 2221
 • Arvonlisäveronumero: FI08390701
 • Kaupparekisterinumero: 511.002
 • Toimipaikka: Rauma, Suomi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Tanja Laakkonen tai Anita Ylitalo, puh. +358 (0)44 557 2221, lappihunaja@lappi-hunaja.fi

3. Rekisterin nimi
Pasiina Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen kerääminen ja käsittely on välttämätöntä, jotta voit vierailla verkkosivuillamme, ostaa tuotteitamme tai ottaa meihin yhteyttä palvelujemme käyttämiseksi ja tietoa saadaksesi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, yhteydenotto asiakkaaseen ongelmatilanteissa sekä markkinointitarkoitukset sähköpostitse.

Yrityksen henkilötietojen käsittely voi perustua asiakassuhteeseen, sopimukseen tai suostumukseen. Suostumus voidaan pyytää yksiselitteisesti, kun täytät esimerkiksi arvontalomakkeen myyntipisteellä osallistumalla arvontaan tai nimenomaisesti, kun tilaat esimerkiksi uutiskirjeen verkkosivuiltamme.

Ostotapahtuminen yhteydessä kerättyä tietoa tarvitaan, jotta voit tehdä yrityksen kanssa sopimuksia, yritys voi toimittaa tilauksen ja jotta yritys voi lähettää sinulle tarjouksia ja uutisia sähköpostitse.

Mikäli sinulla on yrityksen verkkokaupassa asiakastili, yritys kerää sinusta henkilötietoja asiakastilin rekisteröinnin yhteydessä. Yritys kerää sinusta tietoja tiliisi liittyen myös sinä aikana, kun olet asiakastilin haltija. Tällaisia tietoja ovat ostohistoria, IP-osoite sekä se miten ja kuinka usein käytät yrityksen verkkokauppaa.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
5.1 Yrityksen verkkokaupan asiakkaat ja asiakastilin haltijat

 • Titteli
 • Etunimi ja sukunimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • IP-osoite
 • Ostohistoria

5.2 Arvontaan osallistujat ja uutiskirjeen tilaajat

 • Sähköpostiosoite

5.3 Henkilötietojen säilytys
Henkilötietojasi säilytetään ainoastaan niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Yritys voi säilyttää tietoja pidempään, jos lain vaatimusten täyttäminen edellyttää sitä tai se on tarpeen yrityksen oikeudellisten etujen valvomiseksi, esimerkiksi juridisen prosessin ollessa käynnissä.

Verkkokaupassa (asiakkaat): viiden vuoden ajan
Verkkokaupassa (asiakastilin haltijat): niin kauan kuin sinulla on asiakastili, etkä ole pyytänyt sen poistamista
Sähköpostimarkkinoissa: niin kauan kuin, et ole peruuttanut tilausta
Sähköpostiarkistoissa: seitsemän vuoden ajan
Kirjanpitoaineistossa: niin kauan kuin olemme velvollisia tallentamaan tiedot voimassa olevan kirjanpitolain mukaan

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Yritys voi kerätä henkilötietojasi, kun teet ostoksia yrityksen verkkokaupassa, vierailet verkkosivuilla, tilaat yrityksen uutiskirjeen, vierailet yrityksen myyntipisteellä markkinoilla tai messuilla tai olet muilla tavoin yhteydessä yritykseen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietojasi vastaanottavat:

 • Yritys ja sen työntekijät
 • Maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun
 • Kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle
 • Tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme
 • IT-yritykset, jotka ylläpitävät verkkosivujamme tai sähköistä markkinointia

Emme myy henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle, ellei meillä ole lupaa siihen. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa esimerkiksi arvonnan voittajan nimi.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, jos yrityksen yhteistyökumppani on sijoittunut tällaiseen maahan. Jos henkilötietoja luovutetaan johonkin EU:n tai ETA:n ulkopuoliseen maahan, yritys ryhtyy toimenpiteisiin varmistaakseen, että henkilötiedot säilyvät edelleen suojattuna ja se tekee siltä vaadittavat toimenpiteet voidakseen laillisesti luovuttaa henkilötiedot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


KÄYTTÖEHDOT

Sivuston käyttöehdot
Olkaa hyvä ja lukekaa seuraavat käyttöehdot huolellisesti ennen tämän Internet-sivuston (jäljempänä sivusto) käyttöä. Avaamalla tämän sivuston sitoudutte noudattamaan seuraavia käyttöehtoja. Mikäli ette hyväksy käyttöehtoja, älkää käyttäkö sivustoa.

Rajattu käyttöoikeus
Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään. Sivuston sisältämän tiedon käyttö yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Kuvien ja tekstien käyttö julkiseen ja kaupalliseen tiedonvälitykseen on sallittua, sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä ja sivuston omistajalta on pyydetty lupa materiaalin käyttöön. Sivuston sisältämää tietoa ei saa muokata, eikä tietoa tule käyttää niin, että se mitenkään vahingoittaa Lappi-Hunajan mainetta.

Tekijänoikeus ja tavaramerkit
Ellei toisin mainita, kaikki sivustolla esiintyvät nimet, logot ja tavaramerkit ovat Lappi-Hunajan (Pasiina Oy) omaisuutta. Lappi-Hunajan tavaramerkkejä saa käyttää ainoastaan, jos Lappi-Hunaja on erikseen myöntänyt kirjallisen käyttöluvan. Muut sivustolla olevat tuotteiden ja yritysten nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä joita Lappi-Hunaja käyttää niiden omistajien luvalla.
Ellei toisin mainita, kaikki tämän sivuston sisältämä aineisto, kuten teksti, grafiikka, logot, ikonikuviot, kuvat, piirrokset sekä ohjelmistot ovat Lappi-Hunajan omaisuutta. Kyseinen aineisto nauttii tekijänoikeuslainsäädännön antamaa suojaa. Tämän sivuston sisältämän aineiston luvaton käyttö, muuttaminen tai levitys saattaa loukata tekijänoikeutta, tavaramerkkiin perustuvaa oikeutta taikka muuta laillista suojaoikeutta.

Vastuuvapauslauseke ja oikeus muutoksiin
Sivusto ja niiden sisältö ovat Lappi-Hunajan tarjoama palvelu sivuston käyttäjille. Sivusto toimitetaan "sellaisena kuin se on". Lappi-Hunaja ei takaa, että sivustoa voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Lappi-Hunaja pidättää itselleen oikeuden tehdä sivustolle muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä siitä erikseen ilmoittamatta.

Lappi-Hunaja ei missään tilanteessa vastaa millekään taholle mistään vahingosta, joka on johtunut tai jonka väitetään johtuneen sivuston sisältämän tiedon käyttämisestä tai siitä, ettei tieto ole ollut käytettävissä, mukaan lukien muun ohessa epäsuorat ja seurannaisvahingot, kuten liikevaihdon, tulon tai voiton menetys, toiminnan keskeytyminen tai tiedon menetys, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Lappi-Hunajalle. Lappi-Hunaja ei takaa, että tämä sivusto tai palvelin, jossa se sijaitsee, on täysin vapaa viruksista tai muista haittaohjelmista.

Edellä mainitun lisäksi, vaikkakin tämä on pyritty varmistamaan, Lappi-Hunaja ei anna minkäänlaista takuuta siitä, että mikään sivuston sisältämä tieto, kuten muun ohessa teksti, kuva tai linkki, on käytettävissä, oikeansisältöinen tai täydellinen.

Sellaisen tilanteen varalta, jossa näissä käyttöehdoissa mainitut vastuuvapaudet eivät ole voimassa todetaan, että Lappi-Hunajan vastuu on aina enintään vallitsevan lain pakottavien säännösten mukainen.

Hyperlinkit
Sivusto saattaa sisältää hyperlinkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivustoille. Seuraamalla tällaista hyperlinkkiä hyväksytte, että tällaisen hyperlinkin todetaan olevan yksinomaan käyttäjiä varten tarjolle asetettu palvelu, ja Lappi-Hunaja ilmoittaa, ettei se sitoudu mihinkään tällaisesta sivustosta, sen sisällöstä, sisällön oikeellisuudesta tai käytöstä johtuvaan vastuuseen.

Käyttäjän lähettämä tieto tai materiaali
Lähettämällä tietoa tai materiaalia jollekin palvelimistamme esimerkiksi sähköpostitse tai tämän sivuston välityksellä, hyväksytte ja sitoudutte noudattamaan seuraavia ehtoja sekä vahvistatte että:

 1. toimittamanne aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta
 2. ennen aineiston toimittamista olette käyttänyt kohtuullisia varotoimia poistaaksenne aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut epäpuhtaat tai tuhoavat ominaisuudet
 3. toimittamanne aineisto on teidän omaanne ja teillä on rajoittamaton oikeus toimittaa se Lappi-Hunajalle, ja Lappi-Hunajalla on oikeus julkaista toimittamanne aineisto maksutta ja/tai sisällyttää aineisto tai sen sisältämä osa omiin tuotteisiinsa ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta ja lähdettä ilmoittamatta
 4. ette esitä lähettämäänne aineistoon perustuvia vaateita Lappi-Hunajaa kohtaan ja sitoudutte hyvittämään Lappi-Hunajalle kaikki kustannukset, jotka sille mahdollisesti syntyvät toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy lähettämänne aineiston johdosta.

 

EVÄSTEET

Jotta tämä sivusto toimisi mahdollisimman hyvin, se tallentaa aika ajoin laitteellesi pieniä datatiedostoja, joita kutsutaan evästeiksi (cookies). Tämä on yleinen käytäntö useimmissa isoissa verkkosivustoissa. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun käyt sivustolla. Evästeet tallentavat tietoa laitteesi käytöstä ja käyttötavoista, muun muassa käyttäjätunnuksesi, valitsemasi kielen, fonttikoon ja erilaiset näyttöasetukset. Näin tallentuneet tiedot tarvitsee antaa vain kerran eikä aina erikseen sivustolla käydessäsi tai sivuja selaillessasi.

Tällä sivustolla evästeitä käytetään, jotta voimme tarjota sivuston käyttäjille mahdollisimman hyviä palveluja, ja jotta käyttäjä ei joutuisi tekemään toistuvasti tiettyjä toimia sivustolla. Sivustolla käytetään evästeitä myös, jotta sivusto avautuisi nopeammin ja luotettavammin.

Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti. Ohjeita löytyy osoitteesta aboutcookies.org. Voit poistaa kaikki tietokoneellasi olevat evästeet, ja useimmat selaimet voi asettaa torjumaan ne kokonaan. Muista kuitenkin, että jos torjut evästeet, joudut määrittämään tietyt asetukset aina uudestaan sivustolle palatessasi. Saattaa myös olla, että et voi käyttää joitakin sivustolla olevia palveluja ja toimintoja.
 


Lappi-Hunaja kehittää verkkosivustojaan jatkuvasti ja voi milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja päivittämällä ne. Emme vastaa tämän sivuston käännösvirheistä. Mahdollisissa erimielisyystilanteissa huomioidaan alkuperäiskielen (suomi) voimassa olevat ehdot. Copyright © 2018 Lappi-Hunaja. Kaikki oikeudet pidätetään.

Follow us on:

Tilaa Lappi-Hunajan uutiskirje

Voit voittaa 60 euron arvoisen hunajaisen tuotepaketin!

Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajan tasalla uutuuksista, kampanjoista ja markkinatapahtumista. Uutiskirjeen voi peruuttaa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Lisätietoja täältä ->